Làm thế nào mét khối dịch thành kg 🚩 Khoa học tự nhiên

Mét khối hoặc mét khối là một đơn vị khối lượng. Cube mét tốc độ dòng chảy của chất lỏng, khí, chất lượng lớn, bê tông và gỗ. Đồng hồ đo khối bằng với thể tích của khối có chiều dài của mỗi cạnh bằng một mét. Để dịch mét khối trong một kilôgam, bạn sẽ cần kiến ​​thức về mật độ của một chất.

Đồng hồ đo khối trên mỗi kg (m³ / kg) là phái sinh của đơn vị của hệ thống đơn vị quốc tế (C) để đo khối lượng cụ thể. Khối lượng cụ thể của chất là 1 m³ / kg, nếu khối lượng của một mét khối của chất này bằng một kg.

Số tiền cụ thể là khối lượng trên mỗi đơn vị khối lượng. Âm lượng cụ thể là giá trị, mật độ nghịch đảo. Nó được tìm thấy bằng cách chia âm lượng cho khối lượng. Khối lượng khí cụ thể cũng có thể được tìm thấy trong mật độ, nhiệt độ và trọng lượng phân tử của chúng. Lượng khối lượng trên mỗi đơn vị khối lượng được sử dụng thường xuyên hơn, nhưng đôi khi, khi nói đến âm lượng cụ thể, khối lượng âm lượng đến trọng lượng phân tử được ngụ ý. Đơn vị khối lượng cụ thể theo khối lượng khác với các đơn vị của khối lượng cụ thể của trọng lượng phân tử.

Do đó, nó có thể được hiểu về những gì một khối lượng cụ thể đang mặc, nhìn vào các đơn vị trong đó giá trị này được đo. Khối lượng cụ thể của khối lượng được đo bằng m³ / kg, l / kg hoặc foot³ / pound, trong khi khối lượng cụ thể của trọng lượng phân tử được đo bằng m³ / mol và dẫn xuất của các đơn vị. Trong một số trường hợp, khối lượng cụ thể của trọng lượng phân tử được gọi là khối lượng mol hoặc khối lượng mol cụ thể.

Mật độ gần đúng của các thành phần được tính bởi Bộ Tài nguyên và Sinh thái của Liên bang Nga. Truy cập miễn phí có các bảng đặc biệt. Có dữ liệu như vậy, bạn có thể dễ dàng thực hiện các tính toán tính bằng kilôgam trên mỗi mét khối và trở lại:

- Dư lượng gỗ - 600;

- Các tông - và các sản phẩm giấy - từ 700 đến 1150;

- Dư lượng thủy tinh - 2500;

- Thùng rác polyetylen - 950;

- Tái chế acrylic - 1180;

- Đồ thủy tinh - 2500;

- Chất thải thép - 7700.

Tính toán khối lượng chất trên mật độ và khối lượng của nó là phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày

Do đó, giá trị vật lý từ các bảng trên cho phép bạn hiểu rõ kích thước (khối lượng và khối lượng) của một chất có thể đi. Thật vậy, đối với mục đích xây dựng hoặc để xử lý chất thải, cần phải tính toán, cả khối lượng thân xe để vận chuyển vật liệu và khu vực lưu trữ để lưu trữ của họ.

Ngoài ra, những giá trị này giúp đỡ và trong cuộc sống hàng ngày bất kỳ người nào sẽ sản xuất, ví dụ, xây dựng các thao tác trong khu vực đất nước. Rốt cuộc, khối lượng, trọng lượng và mật độ (trọng lượng cụ thể) của bất kỳ vật liệu nào có liên quan trực tiếp đến các tính toán của số lượng của chúng.

Добавить комментарий