926 Vùng và nhà khai thác nào?

Nếu bạn đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi về số điện thoại có mã 926 Vùng và nhà điều hành thì sao? Trên trang này của trang web của chúng tôi GREEDNEWS.SU Chúng tôi cung cấp một câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, rất khó để hiểu các chữ số đầu tiên, đọc thêm ...

Tất cả các số điện thoại bắt đầu bằng +7926 hoặc 8926 thuộc về một nhà điều hành di động - Megafon. Vùng: Mã 926 chỉ được người vận hành sử dụng trong một khu vực - Vùng Moscow ..

Bảng dưới đây cho thấy các khu vực của Nga, trong đó Megafon sử dụng mã 926. Đối với mỗi vùng, phạm vi của số thuê bao và số (tổng) số chuyên dụng được chỉ định.

Khu vực của Liên bang Nga Số phạm vi Xem các phòng Số phòng
khu vực mát xcơ va ... +7 926 0000000 0012017 0012019 ... 0172017 0172019 ... 0192017 0192019 ... 0232017 0232019 ... 0262017 0262019 ... 0282017 0282019 ... 032017 0332019 ... 0392017 0392019 ... 04.2017 0442019. .. 0452017 0452019 ... 0502017 0502019 ... 0512017 0512019 ... 0532017 0532019 ... 052017 0552019 0562017 0562019 ... ... 0572017 0572019 ... 0582017 0582019 ... 0612017 0612019 ... 0642017 0642019. .. 0662017 0662019 ... 0712017 0712019 ... 0782017 0782019 ... 0792017 0792019 ... 0802017 0802019 ... 0832017 0832019 ... 0842017 0842019 ... 0852017 0852019 ... 0872017 0872019 ... 0892017 0892019. .. 0952017 0952019 ... 0972017 0972019 ... 0982017 0982019 ... 1032017 1032019 ... 1122017 1122019 ... 1222017 1222019 ... 1332017 1332019 ... 1352017 1352019 ... 1412017 1412019 ... 1422017 1422019. .. 1432017 1432019 ... 1532017 1532019 ... 1552017 1552019 ... 1612017 1612019 ... 1672017 1672019 ... 1702017 1702019 ... 1732017 1732019 ... 1772017 1772019 ... 1892017 1892019 ... 1902017 1902019. .. 1922017 1922019 ... 1942017 1942019 ... 1992017 1992019 ... 2242017 2242019 ... 2282017 2282019 ... 2382017 2019 ... 2392017 2392019 ... 2512017 2512019 ... 2602017 2602019 ... 2632017 2632019 ... 2662017 2662019 ... 2802017 2802019 ... 2842017 2842019 ... 3042017 3042019 ... 3052017 3052019 ... 3062017 3062019 ... 3132017 3132019 ... 3192017 3192019 ... 3222017 3222019 ... 3262017 3262019 ... 3282017 3282019 ... 3302017 3302019 ... 3312017 3312019 ... 3342017 3342019 ... 3352017 3352019 ... 3432017 ... 3432017 3432019 ... 3492017 3492017 3492019 ... 3572017 3572019 ... 3612017 3612019 ... 3622017 3622019 ... 3632017 3632019 ... 3682017 3682019 ... 3762017 3762019 ... 3802017 3802019 ... 3812017 3812019 ... 3832017 3832019 ... 3942017 3942017 ... 4002017 4002019 ... 4052017 4052019 ... 4062017 4062019 ... 4102017 4102019 ... 4122017 4122019 ... 4272017 4272019 ... 4302017 4302019 ... 4342017 4342019 ... 4381717 4382019 ... 4392017 4392019 ... 4462017 4462019 ... 4522017 4522019 ... 4552017 4552019 ... 4572017 4572019 ... 4632017 4632019 ... 4692017 4692019 ... 4852017 4852019 ... 4862017 4862019 ... 4872017 4872019 ... 4882017 4882019 ... 4892017 4892019 ... 4902017 4902019 ... 4942017 4942019 ... 543 2017 5432019 ... 5472017 5472019 ... 5542017 5542019 ... 5602017 5602019 ... 5722017 5722019 ... 5732017 5732019 ... 5772017 5772019 ... 5792017 5792019 ... 5942017 5942019 ... 5952017 5952019 ... 6012017 6012019 ... 6022017 6022019 ... 6032017 6032019 ... 6052017 6052019 ... 6122017 6122019 ... 6132017 6132019 ... 6172017 6172019 ... 6182017 6182019 ... 6192017 6192019 ... 6232017 6232019 ... 6242017 6242019 ... 6252017 6252019 ... 6262017 6262019 ... 6312017 6312019 ... 6322017 632017 632017 63332019 ... 6342017 6342019 ... 6352017 6352019 ... 6382017 6382019 ... 6422017 6422019 ... 6482017 6482019 ... 6492017 6492019 ... 6532017 6532019 ... 6542017 6542019 ... 6592017 6592019 ... 6642017 6642019 ... 6652017 6652019 ... 6672017 6672019 ... 6682017 6682019 ... 6692017 6692019 ... 6712017 6712019 ... 6742017 6742019 ... 6762017 6762019 ... 6772017 6772019 ... 6782017 6782019 ... 6792017 6792019 ... 6802017 6802019 ... 6812017 6812019 ... 6822017 6822019 ... 6842017 6842019 ... 6852017 6852019 ... 6862017 6862019 ... 6872017 6872019 ... 6882017 6882019 ... 6892017 6892019 ... 6912017 19 ... 6972017 6972019 ... 7052017 7052019 ... 7072017 7072019 ... 7092017 7092019 ... 7132017 7132019 ... 7142017 7142019 ... 7202017 7202019 ... 7212017 7212019 ... 7242017 7242019 ... 7262017 7262019 ... 7302017 7302019 ... 7312017 7312019 ... 7332017 7332019 ... 7362017 7362019 ... 7802017 7802019 ... 7832017 7832019 ... 7872017 7872019 ... 7942017 7942019 ... 7982017 7982019 ... 7992017 7992019 ... 8102017 8102019 ... 8152017 8152019 ... 8162017 8162019 ... 8172017 8172019 ... 8182017 8182019 ... 8192017 8192019 ... 8252017 8252019 ... 8272017 8272019 ... 8292017 8292019 ... 8312017 ... 8312017 8312019 ... 8322017 8322019 ... 8342017 8342019 ... 8352017 8352019 ... 8372017 8372019 ... 8402017 8402019 ... 8522017 8522019 ... 8582017 8582019 ... 8602017 8602019 ... 8612017 8612019 ... 8652017 8652019 ... 8712017 8712019 ... 8742017 8742019 ... 8752017 8752019 ... 8932017 8932019 8962017 8962019 ... 8992017 8992019 ... 9022017 9022019 ... 9202017 9202019 ... 9212017 9212019 ... 9242017 9242019 ... 9272017 9272019 ... 9292017 9292019 ... 9312017 9312019 ... 9352017 9352019 ... 9362017 9362019 ... 94020 17 9402019 ... 9422017 9422019 ... 9442017 9442019 ... 9492017 9492019 ... 9502017 9502019 ... 9552017 9552019 ... 9662017 9662019 ... 9662019 ... 9662019 ... 9662019 ... 9662017 +7 926 00X-XX-XX 0XX-XX-XX 01X-XX-XX 0xX-XX-XX 02X-XX-XX 02X-XX-XX 0xX-XX-XX-XX-XX-XX-XXXX-XX-XX 04x- XX-XX 0xX-XX-XX 05X-XX-XX 05X-XX-XX 05X-XX-XX 05X-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-XX-XX-XX -XX-XX-XX 06X- XX-XX 0xX-XX-XX 07X-XX-XX 07X-XX-XX 0xX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX- XX 08X-XX-XX 08X-XX-XX 08X-XX-XX 0XX XX-XX 09X-XX-XX-XX-XX-XXXXX-XX-XX 1XX-XX-XX 1XX-XX-XX-XXX-XX- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 14x-XX-XX 14X- XX-XX 1XX-XX-XX 15X-XX-XX 1XX-XX-XX 16X-XX- Xx 1xx-XX-XX-XX-XX 17X-XX-XX 1XX-XX-XX-XXX-XX-XX 19X- XX-XX 19X-XX-XX 19X-XX-XX XXX-XX-XX 22X- XX-XX 2XX-XX-XX 23X-XX-XX 2XX-XX-XX 2XX-XX-XX-XX 26X-XX-XX 26x- XX-XX 2XX-XX-XX 28x-XX-XXXX-XX-XX- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 3xx-XX-XX-XX-XX-XX 3XX-XX-XX 32X-XX-XX 32X- XX-XX 3XX-XX-XX 33x-XX-XX 33X-XX-XX 33X-XX-XX 3xx-XX-XX 34X-XX-XX 3xx-XX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 36x- XX-XX 36X -XX-XX 3xx-XX-XX 3xx-XX-XX 38X-XX-XX-XX-XX-XX-XX - XX-XX XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XXX - XX-XX 4XX XX-XX 41X-XX-XX 4XX-XX-XX 4XX-XX-XX 43X-XX-XX 43X-XX-XX 43X-XX-XX 4XX-XX-XX 4XX-XX-XX 45X- Xx-xx 45x -XX-XX 4XX-XX-XX 46X-XX-XX 4XX-XX-XX 48X-XX-XX 48X-XX-XX 48X-XX-XX 48X-XX-XX 4XX-XX-XX 49X-XX-XX XXX -XX-XX 5XX-XX-XX 54X-XX-XX 5XX-XX-XX 5XX-XX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 57X-XX-XX 57X -XX-XX 5XX-XX-XX 59X -XX-XX XXX-XX-XX 60X-XX-XX 60X-XX-XX 60X-XX-XX-XXX-XX-XX-XX 6X-XX-XX 61X-XX -Xx 61x-xx-xx-xx-xx-xx 6xx -xx-xx 62x-xx-xx 62x-xx-xx 6xx-xx-xx 63x-xx-xx 63x-xx-xx 63x- Xx-xx 63x-xx-xx 63x-xx-xx-xx 6xx -xx-xx 64x-xx-xx 64x-xx-xx 65x-xx-xx 65x-xx-xx 6xx-xx-xx -XX 66X-XX-XX 66X-XX-XX 66X-XX-XX 66X -XX-XX 6XX-XX-XX 67X-XX-XX 67X-XX-XX 67X-XX-XX 67X-XX-XX 67X-XX -XX 6XX-XX-XX 68X-XX-XX 68X-XX-XX 68X -XX-XX 68X-XX-XX 68X-XX-XX 68X-XX-XX 68X-XX-XX 68X-XX-XX 6XX-XX -XX 69X-XX-XX XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 70X -XX-XX 7XX-XX-XX 71X-XX-XX 7XX-XX-XX 72X-XX- XX 72x-XX-XX-XX-XX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX 73X -XX-XX 7XX-XX-XX 78X-XX -XX 78X-XX-XX 7XX-XX-XX 79X-XX-XX 79X-XX-XX XXX-XX-XX 81X-XX-XX 81X-XX-XX 81X -XX-XX 81X-XX-XX 81X-XX -XX 8XX-XX-XX 82X-XX-XX 82X-XX-XX 8XX-XX-XX 83X-XX-XX 83X-XX-XX 83X-XX-XX 83X -XX-XX 8XX-XX-XX 8XX-XX-XX 85X-XX-XX 8XX-XX-XX 86X-XX-XX 86X-XX-XX 8XX-XX-XX 87X-XX-XX 87X-XX-XX 8XX -XX-XX 89X-XX-XX 89X-XX-XX XXX-XX-XX 9XX-XX-XX 92X-XX-XX-XX 92X-XX-XX 92X-XX-XX 92X-XX-XX 9xx-XX- Xx 93x -xx-xx 93x-xx-xx 9xx-xx-xx 94x-xx-xx 94x-xx-xx 94x-xx-xx 9xx-xx-xx 95x-xx-xx 9xx-xx-xx - XXX-XX -XX-XX.

Sao chép thông tin từ trang web của Greednews.su chỉ được phép khi sử dụng một liên kết siêu hoạt động đến tin tức, cảm ơn vì đã đánh giá cao bản quyền của chúng tôi!

Chia sẻ liên kết:

Trang đã được xem - một lần!

Tỷ lệ bài viết:

1 sao2 sao.3 sao.4 sao5 sao

(1Ước tính, trung bình: 5,00. ngoài 5)

Đang tải...

Mã 926 - Người vận hành và khu vực

Megaphone.

Tất cả các số điện thoại bắt đầu bằng +7926 hoặc 8926 thuộc về một nhà điều hành di động - Megafon. Vùng: Mã 926 chỉ được người vận hành sử dụng trong một khu vực - Vùng Moscow ..

Mật mã:
926.
Nhà điều hành điện thoại di động:
Megafon (PJSC "Megafon")
Vùng của Liên bang Nga:
khu vực mát xcơ va
Định dạng phòng:
+7 926 XXX-XX-XX
Số phòng:
10 triệu
Istonik:
Rossvyaz (Truyền thông cơ quan liên bang)
Hiện thực hóa:
18/02/20/2016

Bảng dưới đây cho thấy các khu vực của Nga, trong đó Megafon sử dụng mã 926. Đối với mỗi vùng, phạm vi của số thuê bao và số (tổng) số chuyên dụng được chỉ định.

Khu vực của Liên bang Nga Số phạm vi Xem các phòng Số phòng
khu vực mát xcơ va +7 926 0000000 ... 9999999 +7 926 XXX-XX-XX 10 triệu

Добавить комментарий