Polinomları Çarpma Nasıl Yapılır

Polinomların çoğalması için bir kural yazıyoruz ve polinomların belirli örneklerle çoğaltılacağını düşünüyoruz.

Polinomların çarpımı kuralı.

Bir polinomu polinomun çoğalmak için, bir polinomun her bir üyesi, diğer polinomun her bir üyesine çarpın ve elde edilen işler katlanır.

Mektupların çoğalması ile polinomların çarpımı (bu durumda, biccoon üzerinde üç katlıdır) olarak yazılabilir:

\ [(A + B - C) (M + N) = \]

\ [= a (M + N) + B (M + N) - C (M + N) = \]

\ [= AM + AN + BM + BN - CM - CN \]

Konuyu inceleme ilk aşamasında, aynı detaylarda çok sayıda örnek olmak mantıklıdır.

Örneğin,

\ [1) (2 {x ^ 2} - 5x + 3) (4 - 3x) = \]

\ [= 2 {x ^ 2} (4 - 3x) - 5x (4 - 3x) + 3 (4 - 3x) = \]

Şimdi aynı şeyi polinomla çoğalıyoruz ve bu üyelere veriyoruz:

\ [= \ underline {8 {x ^ 2}} - 6 {x ^ 3} \ \ underline {x ^ 3} {- 20x}} \ underline {+ 15 {x}} \} {+ 15 {x ^ 2}} + 12 \ underline {\ underline {- 9x}} = \]

\ [= - 6 {x ^ 3} + 23 {x ^ 2} - 29x + 12; \]

\ [2) (5x + 2) (7 - 4x) = \]

\ [= 5x (7 - 4x) + 2 (7 - 4x) = \]

\ [= \ underline {35x} - 20 {x ^ 2} + 14 \ underline {- 8x} = - 20 {x ^ 2} + 27x + 14. \]

Ayrıntılı bir kayıt olmadan polinomları çoğaltmak nasıl öğrenilir?

Öncelikle, ikinci parantez içindeki polinom üzerinde çarptığımız ilk parantezlerin ilk teriminin, daha sonra ilk parantezden ikinci parantezden ikinci parantez içinden ve benzeri bir şekilde çarptığını hayal ediyoruz. Kendinize yardım edebilir, hizalı sapın veya kalemin geri kalanını kapatabilir.

Örneğin,

\ [3) (7 {y ^ 2} + 10y - 2) (4y - {y ^ 2}) = \]

İkinci parantez içindeki her dönem için ilk parantez, 7Y²'nin ilk süresini çarpın. 7Y²'den önce "+" işareti var, sonra ikinci parantez "+" maliyeti var. Böylece, parantez içindeki işaretler değişmez. 28y³-7Y alıyoruz.

Sonra ikinci terimi ilk parantezden, 10y, ikinci parantez içindeki her dönem için çarptık. 10 yaşından önce bir "+" işareti var, parantez içindeki işaretler değişmez: 40Y²-10Y³.

İkinci parantütünın her bir numunesi için, ilk parantezlerin üçüncü teriminin, -2'nin çoğaltılmasına gidin. -2'den önce bir işareti "-" var, her bir burcu parantez içinde tersi: -8Y + 2Y².

Hep birlikte yazılmıştır:

\ [= 28 {y ^ 3} - 7 {y ^ 4} + 40 {y ^ 2} - 10 {y ^ 3} - 8y + 2 {y ^ 2} = \]

Şimdi benzer terimler veriyoruz:

\ [= \ underline {28 {y ^ 3}} - 7 {y ^ 4} \ underline {\ underline {+ 40 {y ^ 2}}} \ \ underline {- 10 {y ^ 3}} - 8Y \ underline {\ underline {+ 2 {y ^ 2}}} = \]

\ [= - 7 {y ^ 4} + 18 {y ^ 3} + 42 {Y ^ 2} - 8Y. \]

Küçük bir uygulama ve çoklu polinomları çarptığınızdan emin olun. Sadece önceki annenin dikkat ve bilgisi önemlidir.

Добавить комментарий