Paano multiply polynomials.

Nagsusulat kami ng isang panuntunan ng pagpaparami ng mga polynomial at isaalang-alang kung paano magparami polynomials sa mga tiyak na halimbawa.

Ang panuntunan ng pagpaparami ng mga polynomial.

Upang multiply ang isang polinomyal sa polinomyal, ang bawat miyembro ng isang polynomial ay dumami sa bawat miyembro ng iba pang polinomyal at ang mga nagresultang gawa ay nakatiklop.

Sa tulong ng mga titik multiplikasyon ng polynomials (sa kasong ito, ito ay tatlong metro sa Biccoon) ay maaaring nakasulat bilang:

\ [(A + b - c) (m + n) = \]

\ [= a (m + n) + b (m + n) - c (m + n) = \]

\ [= Am + an + bm + bn - cm - cn \]

Sa unang yugto ng pag-aaral ng paksa, makatuwiran na maging ilang mga unang halimbawa sa parehong detalye.

Halimbawa,

\ [1) (2 {x ^ 2} - 5x + 3) (4 - 3x) = \]

\ [= 2 {x ^ 2} (4 - 3x) - 5x (4 - 3x) + 3 (4 - 3x) = \]

Ngayon kami ay dumami sa polinomyal at nagbibigay ng gayong mga miyembro:

[= underline {8 {x ^ 3}}} {x ^ 3}}}}}}}}}}}} {\} {^ 2}} + 12 \ underline {\ underline {- 9x}} = \]

\ [= - 6 {x ^ 3} + 23 {x ^ 2} - 29x + 12; \]

\ [2) (5x + 2) (7 - 4x) = \]

\ [= 5x (7 - 4x) + 2 (7 - 4x) = \]

[= underline {35x} - 20 {x ^ 2} + 14 \ underline {- 8x} = - 20 {x ^ 2} + 27x + 14. \]

Paano matututunan ang multiply polynomials nang walang detalyadong rekord?

Una nating isipin na ang unang termino ng unang mga bracket na pinarami natin sa polinomyal sa ikalawang mga bracket, pagkatapos ay ang pangalawang termino mula sa unang mga bracket upang magparami sa ikalawang mga braket, at iba pa. Maaari mo ring tulungan ang iyong sarili, isara ang natitirang bahagi ng nakahanay na hawakan o lapis.

Halimbawa,

\ [3) (7 {y ^ 2} + 10y - 2) (4Y - {y ^ 2}) = \]

Multiply ang unang termino ng unang bracket, 7y², para sa bawat termino mula sa ikalawang bracket. Bago ang 7Y² mayroong isang tanda "+", pagkatapos ay ang pangalawang bracket ay nagkakahalaga ng "+". Kaya, ang mga palatandaan sa mga bracket ay hindi nagbabago. Nakukuha namin ang 28Y³-7Y.

Pagkatapos ay multiply namin ang pangalawang termino mula sa unang mga bracket, 10y, para sa bawat termino mula sa ikalawang bracket. Bago ang 10y may isang tanda "+", ang mga palatandaan sa mga bracket ay hindi nagbabago: 40y²-10y³.

Pumunta sa multiplikasyon ng ikatlong termino ng unang mga bracket, -2, para sa bawat sample ng ikalawang bracket. Bago -2 May isang tanda "-", ang bawat pag-sign in bracket ay nagbabago sa kabaligtaran: -8Y + 2Y².

Lahat ng sama-sama ay nakasulat kaya:

\ [= 28 {y ^ 3} - 7 {y ^ 4} + 40 {y ^ 2} - 10 {y ^ 3} - 8y + 2 {y ^ 2} = \]

Ngayon ay nagbibigay kami ng mga katulad na termino:

\ [= underline {28 {y ^ 3}} - 7 {^ 4} \ underline {\ underline {+ 40 {y ^ 2}}}}}} {- 10 {y ^ 3}} - 8Y \ underline {\ underline {+ 2 {y ^ 2}}} = \]

\ [= = 7 {y ^ 4} + 18 {y ^ 3} + 42 {y ^ 2} - 8y. \]

Ang isang maliit na kasanayan, at siguraduhin mong multiply polynomials ay hindi mahirap. Mahalaga lamang ang pagkaasikaso at kaalaman sa nakaraang ina.

Добавить комментарий