اشتباهات در مراسم تشییع جنازه. چگونه برای جلوگیری از خطاهای مراسم تشییع جنازه؟

اشتباهات در مراسم تشییع جنازه. چگونه برای جلوگیری از خطاهای مراسم تشییع جنازه؟عزیمت انسان از زندگی از زمان بسیار طولانی همراه با آیین های ویژه است. علاوه بر قوانین عمومی پذیرفته شده برای سازماندهی دفن، تعدادی از آداب و رسوم ناخواسته وجود دارد. نادیده گرفتن آنها به طور سنتی اشتباه جدی در مراسم تشییع جنازه است. اشتباهات در مراسم تشییع جنازه. چگونه برای جلوگیری از خطاهای مراسم تشییع جنازه؟

ممنوعیت همراه با تابوت

در تابوت نباید هر گونه اقلام مربوط به زنده، به عنوان مثال، عکس ها، وسایل شخصی، اسباب بازی های کودکان و غیره بر اساس سنت، چنین اقداماتی تحت تاثیر سلامت و زندگی فردی که متعلق به موضوع سرمایه گذاری شده در تابوت است، تحت تاثیر قرار می گیرد. همان اشاره به چیزهایی است که در آن مرده لباس پوشیدند - برای این شما نمی توانید از چیزهای دیگر استفاده کنید. هر گونه اقلام هرگز از طریق تابوت عبور نمی کنند. اغلب اشتباه را با قرار دادن گل های زنده در تابوت اشتباه کنید. برای این منظور، فقط از گیاهان مصنوعی یا خشک شده استفاده می شود، به عنوان مثال، شاخه های Willow، در پالم یکشنبه و تصاویر ذخیره شده استفاده می شود.

رفتار مناسب در مورد خداحافظی و مراسم تشییع جنازه

اعتقاد بر این است که اگر در دفن یک فرد نزدیک، هر یک از بستگان، به طور غیرقابل کنترل گریه می شود. سنت مردم ادعا می کند که از تاسف برای این نسل، مرحوم به زودی او را با او می گیرد. سبیل یک کلید منفی صحبت نمی کند، به خصوص از آنجایی که آنها را نمی فهمند و توهین نمی کند که او در هر زمان انجام دهد. قانون "در مورد مرده یا خوب یا هیچ چیز" مشاهده نمی شود. بستگان در مراسم تشییع جنازه باید توسط آغوش قرار گیرند، حتی اگر آنها به مدت طولانی یکدیگر را ندیده اند. اگر مرحوم در خانه واقع شده باشد، پس از آن، دوست یا نسبی خود را ملاقات کنید، آنها را با صدای بلند می برند، اما تنها شیب سر. در حالی که مرحوم در خانه است، شما نباید از طبقه انتقام بگیرید و بستر را تحمل کنید، و همچنین شستشو دهید. قبل از مراسم تشییع جنازه، آنها می گویند خداحافظی آشنایی و خویشاوندان، اما 20 دقیقه قبل از بازداشت تابوت با بدن، تنها نزدیکترین بستگان باید با آن باقی بمانند. این حذف به ترتیب زیر انجام می شود: اول از تاج های گلدان و پرتره از مرحوم، پشت سر آنها، پوشش تابوت یک بخش باریک از پیش رو است، سپس تابوت خود را تراز می کند. در عین حال، آنها به خصوص تلاش می کنند که نه جبهه های درب یا مریض را لمس کنند. در خانه آنها "چهره" را به دیوار آینه تبدیل می کنند یا چرخانده می شوند. به عنوان نشانه ای که مسیر زندگی انسان کامل شده است، تمام ساعت را متوقف کنید. پس از اینکه تابوت از خانه بیرون آمده است، تمام کف ها لزوما با یک آب شسته می شوند، و این نسبی نیست و یک فرد بیگانه است. با استفاده از این تمیز کردن، اغلب اشتباه است، کف را به آستانه تبدیل می کند. لازم است، برعکس، انتقام عمیق به خانه است. پس از تمیز کردن، جوراب و جاروبرز دور.

سازمان مراسم تشییع جنازه مستلزم یک مجموعه ای از اقدامات است که به سرعت، با دقت، با توجه به شرایط خاص، به سرعت انجام می شود.

خطاهای مرتبط با پردازش مراسم تشییع جنازه

بستگان، اجازه ندهید دورترین، نباید به مراسم تشییع جنازه پیش از تابوت بروید و نباید خود را تابوت کند. شما نباید به مراسم تشییع جنازه از پنجره یا از طریق مهار حصار نگاه کنید تا مشکل را ندهید. مردان در این لحظه کلاه را می کشند خطا انتقال یا حرکت جاده قبل از روند مراسم تشییع جنازه خواهد بود. برخی از این بی احترامی شدید به حافظه مرحوم را می بینند، دیگران به کسانی که به جاده های مراسم تشییع جنازه، بزرگترین مشکل را نادیده می گیرند، پیشگویی می کنند.

ممنوعیت گورستان

هیچ اقدامی از گورستان ها گرفته نشده است، به جز کسانی که می توانند بستگان مرحوم را توزیع کنند. اگر در دفن در قبر، برخی از چیزها وجود دارد، آنها حذف نمی شوند، حتی اگر این موارد ارزشمند باشند. چنین مواردی به صورت نمادین به عنوان بهبود مرحوم تفسیر می شود که در طول زندگی دریافت نمی شود. اشتباه ناخوشایند به عنوان اختلاف، اختلاف، لعنت ها و هر گونه شرایط درگیری در گورستان محسوب می شود. بلافاصله پس از مراسم تشییع جنازه، توصیه نمی شود به بازدید از قبرهای دیگر بستگان یا آشنایان واقع در همان گورستان. روز مراسم تشییع جنازه باید تنها به یک دیر اختصاص داده شود.

خطاهای احتمالی پس از بازگشت از گورستان

بازگشت از مراسم تشییع جنازه، ما نباید فراموش کنیم که قبل از ورود به خانه، کفش های خود را حذف کنید. علاوه بر این، دست ها بلافاصله تمیز می شوند و در صورت امکان، دوش بگیرند. همچنین مفید است که سرماخوردگی را رانندگی کنید - برای نگه داشتن دست های یک شمع روشن بر روی آتش.

خطاها برای یک جدول یادبود

در یادبود ها صعود نمی شود و یا عینک، و عینک. این عمل با سرگرم کننده و تعطیلات مناسب است، اما نه در دوره غم و اندوه. یک خطا، فراموشی سنت های باستانی خواهد بود، زمانی که یک پنکیک، کون، کیسل و آبیاری بر روی غذای یادبود عرضه شد. حداقل KUD باید یک ویژگی ضروری از رفتارهای مراسم را باقی بگذارد.

درباره چیزهای شخصی مرحوم

ممنوعیت شدید بر استفاده از شانه فوت شده اعمال می شود. او، به عنوان یک چیز برای استفاده صرفا شخصی، حتی پس از شستشو و تقلید، ناامن محسوب می شود. دستور سنت های عامیانه برای از بین بردن تخریب آب مرحوم یا قرار دادن آن در تابوت. تا 40 روز، چیزهای متواضاتی به هیچ بستگان یا دوستان یا آشنایان توزیع نمی شوند.

درباره سحر و جادو در مراسم تشییع جنازه

در طول مراسم تشییع جنازه، و در ارتباط با آنها افرادی هستند که سعی دارند اقدامات جادویی را انجام دهند یا آماده شوند. این اتفاق نمی افتد به ندرت، همانطور که من در قرن 21 می خواهم. بنابراین، هر گونه اقلام از انواع شخصیت های عجیب و غریب در گورستان غیر ممکن است. بهتر است کسانی را که لباسهایی دارند که من امیدوارم در داخل باشد، نگه دارید. تایپ کردن، گرفته شده از دست و پاها از اواخر، باید در تابوت قرار داده شود. در غیر این صورت، آنها می توانند برای هدایت آسیب استفاده شوند.

اگر، با محوطه سازی سایت در گورستان، اشیاء که نباید وجود داشته باشند، باید در آنجا نباید وجود داشته باشد، باید توسط قلمرو گورستان به دست آید، لزوما از دستان خود را حداقل دستکش ها را حفظ می کند و سوختگی می کند. با آب پس از شستن مرده، آن را نیز باید با دقت درمان شود. برای او، آنها حفره ای را که مردم نمی روند حفاری می کنند. تمام این آب به آخرین قطره ها به گودال آماده می شود و به خواب می رود. چنین احتیاطی مربوط به این واقعیت است که آب است که شستن مرده ها به مرگ است. او نباید کسی را به کسی که می خواهد بپرسد. همچنین با آن آب می آید که پس از تخریب تابوت، کف را بشویید.

در بلاروس، به ویژه در جنگل، آداب و رسوم محلی مراسم تشییع جنازه حفظ می شود. آنها معمولا به مردم نسل قدیم شناخته شده اند. به منظور انجام اشتباهات، هنگام سازماندهی دفن، لازم است که مشاوره خود را در نظر بگیریم.

پرسش و پاسخ

آیا کسی دیگر وجود دارد که دیگر به آسیب و چشم بد در مراسم تشییع جنازه اعتقاد دارد؟

تجربه شرق ثابت می کند که به اصطلاح "سحر و جادو خانگی" در واقع کاملا معمول است. این که آیا این نتیجه را به ارمغان می آورد - یک سوال پیچیده، و پاسخ به آن مبهم است. در هر صورت، در حالی که حداقل برخی از احتمال پیامدهای منفی حفظ می شود، بهتر است از اقدامات خاص خودداری کنید.

معمولا توصیه می شود از شر چیزهایی از مرحوم خلاص شوید. و اگر چیزی جاده به عنوان یک حافظه از او است؟

در این مورد بهتر است از احساسات شخصی ادامه دهید. اگر برخی از آیتم ها با احساسات گرم و حافظه روشن سمت چپ زندگی همراه باشد، هیچ اشتباهی برای ترک آن وجود نخواهد داشت.

آوریل 17، 2021.

من می خواهم قدردانی بزرگی را به Samolazov ویکتور Yakovlevich ابراز کنم. با تشکر از این واقعیت است که در یک لحظه دشوار برای نجات، چنین نوعی، شخص پاسخگو، مانند ویکتور Yakovlevich، به نجات رسید. همه شما ...

الینا

آوریل 16 2021.

من می خواهم به تشکر جداگانه به نماینده Sobol Olga Anatolyevna برای حرفه ای، همدردی صادقانه و کمک به سازماندهی مراسم تشییع جنازه مادربزرگ ما. فقط به لطف Olga Anatolyevna ما ...

Andrei viktorovich

مه 31 2020.

شاید شما علاقه مند هستید:

مراسم تشییع جنازه یک ریاست سنتی است که طی آن مرده است. بسیاری معتقدند که سرنوشت ادامه روح مرحوم، بستگی به رفتار مردم بر عزاداری خداحافظ دارد. در مراسم تشییع جنازه، شما باید به قوانین اساسی که ما در این مقاله به آن اطلاع خواهیم داد، پایبندیم.

محتوا

قبل از مراسم تشییع جنازه چه کاری انجام دهید؟

چگونه در مراسم تشییع جنازه یک نسل نزدیک، دوست یا همکار رفتار کنیم؟

رفتار و نشانه های مراسم تشییع جنازه

 1. انتخاب لباس با توجه به قوانین تصویب شده، ارزش آن را به یک لباس سخت و محافظه کار از سیاه و سفید. شما همچنین می توانید Gamas رنگ خنثی را انتخاب کنید: خاکستری، آبی تیره. اغلب زنان ترجیح می دهند لباس را با حداقل تا زانو لباس بپوشند و مردان کت و شلوار هستند؛
 2. توسعه. سعی کنید به زودی در گورستان دریافت کنید. بنابراین شما می توانید یک مکان آزاد پیدا کنید و دیدگاه های ناخواسته را تأیید نکنید؛
 3. ترتیب بدون نیاز به ردیف اول، اگر شما یک فرد نزدیک یا دوست دیر نیست. بخش از راه دور از منطقه عقب یا مرکز را انتخاب کنید؛
 4. بدون ابزارها استفاده مداوم از گوشی های هوشمند در نسل مدرن همیشه باعث تحریک بیشتر افراد بالغ می شود. بنابراین، در طی یک خداحافظ و یا در یادبود، یک نکته مهم این است که دستگاه را غیرفعال کنید یا حداقل آن را به حالت "بدون صدا" تغییر دهید.
 5. همدردی با توجه به سنت، لازم است که کلمات وجدان توسط اعضای خانواده مرحوم، هر دو در طول مراسم تشییع جنازه و بعد از آن بگوییم. به منظور بیان همدردی خود، شما می توانید به روش های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، یک دسته گل یا گلدان را بخرید و آنها را در قبر تحمیل کنید. و همچنین فقط برای گفتن کلمات حمایت و آغوش یک فرد فشرده؛
 6. اشک این یک پاسخ کاملا طبیعی به وضعیت استرس زا است، اما اطمینان حاصل کنید که اشک های شما به هیستری تبدیل نمی شود؛
 7. سخنرانی عزاداری توجه ویژه به آنچه شما در حافظه مرده صحبت می کنید. سخنرانی به درستی کامپایل شده به همه کسانی که در حال حاضر بهتر هستند در مورد زندگی، دستاوردها و شخصیت مرحوم یاد می گیرند.

اگر شما در مراسم تشییع جنازه دین دیگری شرکت می کنید، باید قوانین رفتار را در پیش بگیرید. به عنوان مثال، در مراسم تشییع جنازه یهودی، آن را با گل یا گلدان معمول نیست. این به خاطر حکومت است که از طریق آن همه یهودیان پس از مرگ باید به طور مستقل از وضعیت اجتماعی در زندگی برابر باشند. یکی دیگر از تفاوت های مذهبی ارتدوکس و یهودیت یک قاعده است که محصولات خوراکی را نمی توان به قبر آورد. چنین رفتارهایی زباله محسوب می شود. مراسم تشییع جنازه در مردم مسلمان، تابوت استفاده نمی شود. اعتقاد بر این است که این یک ضایعات بی پروا از بودجه است. برای دفن استفاده از بافت خاص و برادران. شایان ذکر است که دختران تنها روز بعد به خداحافظی می رسند.

قبل از مراسم تشییع جنازه چه کاری انجام دهید؟

پس از مرگ انسان، بدن او به مرگی فرستاده می شود. یک پزشک مشغول به بازرسی مرده های مرده است، پاتولوژیست نامیده می شود. سوالات زیادی وجود دارد، چرا که باز کردن مرده ها وجود دارد. این روش ضروری است تا علت را در مورد مرگ غم انگیز و غیر طبیعی ایجاد کند که به مرگ کمک می کند. اگر مرگ آمده است، باز کردن انجام نمی شود:

 1. با توجه به فرآیندهای پیری طبیعی؛
 2. با توجه به بیماری طولانی؛
 3. پس از ارائه اراده، که نشان دهنده امتناع از انجام معاینه قانونی با جسد است.

چه مراکز قبل از دفن انجام می شود؟

 • برای شروع، با توجه به سفارشی پذیرفته شده، بدن از مرحوم در آب گرم تمیز با صابون شسته شده و پارچه خشک را پاک کنید. این کار به طوری که روح با خدا ملاقات می کند. در طول فرایند، نماز خواندن و بخور دادن روشن است؛
 • لباس های مرحوم در یک درب جلو سفید، صلیب روی گردن آویزان می شود، دست راست در سمت چپ قرار می گیرد، اندام ها متصل می شوند و با مراسم تشییع جنازه پوشیده می شوند؛
 • کشیش باید خدمات مراسم تشییع جنازه را با توجه به سنت های ارتدوکس انجام دهد؛
 • آخرین مرحله قبل از دفن - مراسم تشییع جنازه فرد مرحوم، که شامل هشت آهنگ است.

این دنباله به تمام کاهنان پایبند است. کل فرآیند همراه با پدر است که به روح جاودان کمک می کند تا مسیر درست را دنبال کند و صلح را پیدا کند.

چگونه در مراسم تشییع جنازه یک نسل نزدیک، دوست یا همکار رفتار کنیم؟

اگر شما یکی از نزدیکان فرد مرحوم هستید، شما مسئول سازماندهی مراسم تشییع جنازه هستید

. برای انجام این کار، در حالت تلفن لازم است که مردم را به مراسم خداحافظی دعوت کنند که جاده های مرحوم هستند. علاوه بر این، لازم است که به موسسات مربوطه مراجعه کنید که یک سند را تایید می کنند.

مراسم تشییع جنازه در مسیحیان

آنچه شما باید بعد از مرگ یک نسل انجام دهید:

 1. با توجه به سنت های موجود آینه در آپارتمان، یک تاج تاریک تیره را ببندید؛
 2. بدن مرحوم ممنوع است به تنهایی ترک کند. در کنار او باید یک دوست، همسایه، آشنا یا نسبی باشد؛
 3. همه چیز که برای شستن بدن از مرحوم استفاده می شود، در تابوت قرار داده شده و آب از خانه دور می شود.

پس از یک مراسم خداحافظی گل یا تاج گل

اول، اعضای خانواده و تنها پس از آن بقیه جمع آوری شده است. در مراسم خاکسپاری مرد بومی، دختران باید از آرایش روشن و جذاب خودداری کنند. این ارزش استفاده از سایه های خنثی است یا لوازم آرایشی را به طور کلی حذف می کند. علاوه بر این، شما می توانید تعداد زوج های مرتبط با روبان سیاه را بر روی یک فرقه عزاداری قرار دهید. انجام ندهید:

 • با صدای بلند صحبت کن
 • خنده؛
 • کسی را از کسانی که حاضر هستند بحث کنید

به درستی سازماندهی آخرین وداع را به پدر، مادر یا دوست به خدمات مراسم کمک می کند

. برای یک هزینه خاص، آنها بر تمام بارهای و تفاوت های ظریف برای نگهداری مراسم تشییع جنازه می گیرند. در این زمان، کودکان قادر خواهند بود از یکدیگر حمایت کنند و قدرت را برای زندگی بعدی پیدا کنند. اگر بعد از ورود به مراسم شرکت یک دوست دعوت شده اید، لازم است به اعضای خانواده اش نزدیک شوید و کلمات را بیان کنید از غم و اندوه و حمایت. از شما خواسته می شود که از تابوت استفاده کنید، زیرا نه یک پسر و نه نسبی متفاوت می توانند آن را انجام دهند. از چنین درخواست نمی تواند رد شود، زیرا این یک ژست بی احترامی ناخوشایند در رابطه با تمام خانواده مرحوم خواهد بود.

همچنین ببینید: 9 روز پس از مرگ چگونه به یاد داشته باشید

ناهار یادبود در حافظه مادربزرگ، پدربزرگ یا دیگر نسبی مرحوم

اغلب نام، نام یک رستوران جداگانه اجاره یا کافه است

. برای طراحی جدول، از یک سفره تک رنگ از ظروف سفید خنثی و معمولی استفاده کنید. فقط قاشق به عنوان یک خدمت خدمت می شود. ظروف روی میز باید ساده باشند:

 1. میان وعده سنتی - Kusta از برنج و کشمش؛
 2. بورچ یا سوپ؛
 3. سالاد سبزیجات؛
 4. قطعات باد با پر کردن های مختلف؛
 5. گوشت یا ماهی؛
 6. کمپوت یا آب

رفتار و نشانه های مراسم تشییع جنازه

در جامعه ما، نشانه های خاصی مرتبط با مراسم تشییع جنازه قبلا ایجاد شده است:

 • نیاز به مرحوم باید در معبد فاصله داشته باشد؛
 • پس از دستمزد مونتاژ در گورستان، ما باید کف را در اتاق فشار دهیم. این باید کسی را از طرف دیگر انجام دهد.

قوانین مراسم تشییع جنازه در خطاهای مراسم تشییع جنازه و مراسم تشییع جنازه

استاد. در هیچ مورد نباید از چنین آسیب هایی به خود و یا مقالات بی فایده و بی فایده در اینترنت خلاص شود.

Добавить комментарий